Algemene Voorwaarden voor www.10embroidery.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.10embroidery.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 10's Embroidery. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 10's Embroidery is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 10's Embroidery.

Een borduurpatroon en/of de beschrijvingen van 10’s Embroidery mag niet worden gedeeld, nagemaakt of worden doorverkocht. U koopt alleen de licentie om het borduurpatroon van 10’s Embroidery te mogen gebruiken. Bij vragen hierover of voor uitzondering, hiervoor toestemming aan 10's Embroidery vragen. Ook mag het borduurpatroon niet gedeeld of gekopieerd worden en onder een andere naam worden verkocht of gedeeld worden.

Vergroten, verkleinen of het toevoegen van een naam of ander borduurpatroon is toegestaan, maar er kunnen na verandering geen rechten ontleend worden aan het borduurpatroon, dit in verband met het veranderen van de kwaliteit, dit is echter alleen voor persoonlijk gebruik. Het gemaakte project/ of borduurpatroon gemaakt op een te borduren product, mag wel verkocht worden, online of op een markt, maar de naam 10’s Embroidery wel vernoemen of linken naar www.10embroidery.nl.

Licentiekosten zijn wel verbonden aan een borduurpatroon, na meer dan 300 producten te hebben vervaardigd. Als dit het geval is, voor de verkoop eerst overleggen met 10’s Embroidery. Bij het plaatsen van een afbeelding van een borduurpatroon of een geborduurd project van 10’s Embroidery, link dan naar www.10embroidery.nl en vermeld de naam 10’s Embroidery.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 10's Embroidery te mogen claimen of te veronderstellen.

10's Embroidery streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 10 's Embroidery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.10embroidery.nl op deze pagina.

 


10’s Embroidery

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

 

Artikel 1: Definities

1.1    10’s Embroidery gevestigd te Naaldwijk, KVK-nummer 75813734, wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aangeduid als verkoper.

1.2    De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aangeduid als koper.

1.3    Partijen zijn koper en verkoper samen.

1.4     Met de overeenkomst wordt bedoeld, de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen

2.1    Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van producten die te koop worden aangeboden op www.10embroidery.nl

2.2    Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de eShop van 10’s Embroidery houdt in dat u deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3: Betaling en levering

 

3.1    * De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% *0% BTW. * Per 1 april 2020 BTW vrijstelling op grond van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

 

3.2    De betaling van de aangeboden digitale producten op www.10embroidery.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via E-mail geleverd d.m.v een download link.

 

3.3    Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met 10’s Embroidery. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op 10’s Embroidery beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

 

3.4    Correspondentie en/of levering vindt plaats via E-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(E-mail)adres aan 10’s Embroidery. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

Artikel 4: Copyright


4.1    Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij 10’s Embroidery.

 

4.2    10’s Embroidery is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

4.3    Op de digitale producten van 10’s Embroidery berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

 

Artikel 5: Bestelling annuleren

5.1    Op digitale producten van 10’s Embroidery geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

 

Artikel 6: Overig

 

6.1    Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


6.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Privacy Policy

Privacy Policy voor 10's Embroidery, eigenaar van www.10embroidery.nl

 

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.10embroidery.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.10embroidery.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van 10's Embroidery en specifiek www.10embroidery.nl, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is 10tje@10embroidery.nl

 

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.10embroidery.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, informatie die op websites.

 

5) Gebruik van cookies

www.10embroidery.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.